Hoppa till innehållet

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistfält inom sjukvården som baserar sig på människans förmåga att röra sig, motionera och ibland tävla. Fysisk aktivitet ingår i detta specialfält vilket innebär att många insatser handlar om att hjälpa människor att kunna promenera, balansera eller allmänt vara igång i vardagen.

Vi riktar oss både till dig på elitnivå som till dig som idrottar mer för ditt eget välbefinnandes skull. Vårt mål att ge varje individ möjlighet att utöva sin idrott på den egna högsta nivån. Idrottsmedicin syftar till att behandla de skador och sjukdomar som hindrar dig från detta och verksamheten bygger på grundstenarna rätt fysisk träning, förebyggande åtgärder, rätt rehabilitering i rätt tid samt kunskap och utveckling. 

Vi erbjuder därför:

Koordinator vid skada och sjukdom
Då något händer som gör att du inte kan delta fullt ut i träning och tävling erbjuder vi en personlig kontaktperson som hjälper till vid alla vårdkontakter. Personen är själv idrottsmedicinskt utbildad och kan oftast avhjälpa de flesta problem som uppstår. Koordinatorn är dessutom länk till alla de olika vårdspecialister som ingår i det avtal som idrottaren eller föreningen har kommit överens om med oss.

Rätt rehabilitering i rätt tid
Vid idrottskador krävs att rehabiliterande insatser sätts in direkt och snabbt. Det är dessutom viktigt att det är rätt behandling som sätts in. Paketet Rätt rehabilitering i rätt tid garanterar föreningen och idrottaren en optimal insats från vårt rehabteam av läkare och sjukgymnaster.

Ortopedkonsultation
Många idrottsskador kräver en ortopedläkare för utvärdering och behandling av skadan. Laget får tillgång till våra ortopedspecialister utifrån överenskommelse i avtal. Vi bedriver en stor egen idrottsmedicinsk operationsverksamhet.

Fysisk träning – Rätt träning
Vi erbjuder  idrottare att bedriva sin fysiska träning som en del av satsningen på sin idrott. Vår anläggning är välutrustad samt anpassad till de krav som elitidrottaren ställer på modern träning.

Fystränare
En av de viktigaste faktorerna i modern idrott är en rätt upplagd fysisk träning. Detta innebär rätt träning, i rätt period, på rätt nivå – för varje individ.

 

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

Vi som jobbar här

Lars Lundgren

Fysioterapeut, ansv. idrottsmedicin, gruppträningsinstr

Tomas Isaksson

Ortoped

Mats Angerud

Ortoped

Rickard Carnerud

Fysioterapeut, gruppträningsinstruktör

Mats Lannerblad

Fysioterapeut

Simon Brännström

Fysioterapeut, gruppträningsinstruktör