Hoppa till innehållet

Ortopedisk manuell terapi – OMT

Vår vanligaste patient är den som söker med besvär från nacke och rygg. Detta kan bero på felaktiga arbetsställningar, långvarigt statiskt arbete eller ett fall eller annat trauma inom arbete, fritid eller vid idrottsutövande.
Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut undervisas du alltid om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka din kunskap om dina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Du undervisas i, och uppmuntras till, egenaktivitet för att förhindra återfall.
Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera ditt funktionstillstånd.

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag