Hoppa till innehållet

Din strategiska företagshälsa

Arbetsgivare som skapar förutsättningar för sina medarbetare att leva aktivt och hälsosamt liv bidrar till ökad arbetskraft, produktivitet och lönsamhet. På köpet får man glada, nöjda och friska medarbetare med högre självförtroende och minskad sjukfrånvaro. Det bidrar även väsentligt till att skapa en på marknaden attraktiv arbetsplats vilket, i sin tur, attraherar rätt personal till rätt plats

Genom att kartlägga medarbetarens fysiska och psykiska hälsa i en hälsundersökning innebär det att vi kan förtydliga vilka behovsområden som finns och om vissa anställda ligger i risknivå för exempelvis ohälsa eller sjukfrånvaro.

Med ett bra underlag kan vi planera rätt åtgärder.
Åtgärderna kan hamna på individnivå eller på gruppnivå.

Oavsett om åtgärden handlar om att stärka fysiska, psykiska hälsan eller förbättra något inom arbetsmiljön så hittar vi tillsammans en lösning. En lösning som kan med rätta förutsättningar ge goda resultat.

 

Längre ner hittar hittar du mer information om friskvårdssatsningar samt hur åtgärds modeller kan formas.

Kontakta mig för att vet mer om vad vi kan göra för dig som kund

Lisa Morin
lisa.morin@hermelinen.se
070-310 23 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landstings-finansierad

Försäkring

Betala själv

Företag

Kontakt

Lisa Morin
lisa.morin@hermelinen.se