Spirometri:

Undersökningen är en enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri andas du ut genom munnen i ett munstycke. Munstycket är kopplat till en spirometerdator där den utandade luftens volym och flöde mäts. Vanligtvis göra även ett så kallat reversibilitetstest. Du gör först utblåsningstest, sedan inhalerar du ett läkemedel som vidgar luftvägarna och sedan görs ytterligare ett utblåsningstest.