Pricktest:

Pricktest innebär att en droppe med allergiframkallade ämnen placeras på underarmens insida. Sedan görs ett litet stick genom droppen så att allergenet förs in i huden. Om man är allergisk mot ämnet uppstår en liten rodnad och svullnad, ungefär som ett myggbett. Efter 15 minuter mäts rodnaden och svullnaden.