ortopedi_knaled19368476Medium

Ortopedi är den medicinska specialitet som behandlar frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade sjukdomar. Med rörelseorganen menas skelettet, alla leder, muskler och senor och annan bindväv samt de perifera nerverna.Våra ortopeder har lång erfarenhet av de flesta skador och smärttillstånd. Undersökning och behandling syftar till att främja patientens livskvalitet, minska sjukdomsrelaterade obehag och smärtor och förbättra patientens funktionsförmåga. Alla våra ortopeder har ett nära och väl fungerande samarbete med våra sjukgymnaster och du kan också utföra dina träningsprogram på vår träningsanläggning. På vår operationsavdelning gör våra ortopeder knä- och höftledsoperationer men även mindre dagkirurgiska operationer titthålsoperationer (artroskopier), korsbandsplastik, hand- och fotkirurgi (som t ex karpaltunnesyndrom, hallux valgus).