Välkommen till Hermelinen Specialistvård – det moderna lilla sjukhuset i centrum

Hermelinen Specialistvård är Luleås största privata läkarmottagning. Välkommen att boka tid hos oss oavsett vilken hälsocentral du tillhör, inget remisskrav, ordinarie landstingstaxa gäller.

Vad innebär privat vård?

Hälso- och sjukvård i Norrbotten kan drivas såväl av landstinget som av privata företag som har avtal med landstinget eller ingår i vårdval Norrbotten.
Det är ingen skillnad på patientavgifter om man går till landstingets mottagningar eller till en privat, t ex Hermelinen.
Det finns också privata vårdgivare som inte har något avtal med landstinget. Då betalar du själv vad det kostar. Om du inte vet om en vårdgivare på Hermelinen har avtal med landstinget är det bra att i förväg fråga vad besöket kommer att kosta.

Vad är specialistvård?

Hos oss på Hermelinen har du möjlighet att komma direkt till en specialist utan att behöva en remiss. Har du hudbesvär kan du boka tid direkt till en hudläkare, och har du problem med onda knän kan du utan remiss boka tid till en ortoped.

Vad är en remiss?

En remiss är en skriftlig begäran om övertagande av vårdansvar av en patient för bedömning och/eller behandling. Remissen redogör även för symtom och tidigare sjukdom.

När behövs remiss?

Generellt gäller att till husläkare, akutmottagningar och vissa specialister behöver du ingen remiss. När du behöver ta prover eller genomgå en röntgenundersökning behövs alltid remiss från din läkare.
Remiss från husläkare kan underlätta att få tid hos en specialistläkare på Hermelinen, men det går bra att ringa direkt och boka tid utan remiss.

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen och tar även emot privatbetalande patienter. På vår mottagning är alla läkare specialister, som är utbildade och specialiserade inom sitt medicinska område.

Här nedan kan du läsa om respektive specialistområde och läkare.

ALLMÄNMEDICIN

Inom specialiteten Allmänmedicin ryms egentligen allt inom den medicinska vetenskapen. Till oss kan du vända dig med alla vanliga sjukdomar och hälsoproblem, men även för förebyggande vård i form av friskvård, friskintyg och hälsokontroller. Specialister inom allmänmedicin har helhetssynen på patientens hälsa och sociala situation som del av sitt arbete. Samarbetet med övriga specialister är viktig för att helheten skall fungera och för att patienten ska få en kompetent och optimal behandling av sin sjukdom.
Vad behandlar vi?
Vi behandlar de flesta besvär som kan påverka din vardag såsom trötthet, yrsel, sömnrubbningar, infektioner, allergier, diabetes, övervikt, blodsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska besvär och besvär med matsmältningen eller urinvägarna. Vi har även specialister inom geriatrik där man ägnar sig åt den äldre människans speciella problem och sjukdomar, t ex demenssjukdomar, men också hur kropp och själ reagerar när man drabbas av flera sjukdomar samtidigt som påverkas av varandra.

aa

Annika Andén, specialist allmänmedicin

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Hjälper dig med alla allmänna sjukdomsproblem, en sak i taget.

jh

Jan Hanning, specialist allmänmedicin/Företagsläkare

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller . Hjälper dig med alla allmänna sjukdomsproblem, en sak i taget.

BARNMEDICIN

Hos oss jobbar barnläkare som utreder och behandlar akuta och kroniska sjukdomar hos barn och ungdomar. Astma & allergi, eksem, utslag, födoämnesallergier, infektioner, infektionskänslighet, tillväxtrubbningar, mag-tarmbesvär, huvudvärk, psykosomatik, nedstämdhet, oro, neuropsykiatri, ADHD hos barn och ungdomar, urinvägsproblem.

Göran Stjärnholm Specialist barnmedicin

Göran Stjärnholm, specialist barn- och ungdomsmedicin

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Dr Stjärnholm hjälper barn och ungdomar upp till 18 år. Utför även den medicinska diagnosticeringen inom neuropsykiatri för barn.

GYNEKOLOGI

Hos våra specialister i gynekologi kan du söka hjälp för allmänna gynekologiska besvär och sjukdomar såsom blödningsrubbningar, misstanke om infektioner, hormonella störningar, smärtor, klimakteriebesvär och inkontinens. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet, distansstimulering inför IVF. Utredning av upprepade missfall. Preventivmedelsrådgivning, cancerkontroller. Utredning av onormala cellprover. Blödningar och smärtor i tidig graviditet. Vaccin mot livmoderhalscancer. Allmänna gynekologiska frågeställningar. Ultraljud (ej NUPP och KUB). Urologiska besvär såsom inkontinens, urinvägsinfektion och urethrit Distansstimulering inför IVF. Problem i tidig graviditet. Hormonrubbningar. Klimakterierådgivning. Abortrådgivning. Medicinsk abort. Cellprov. Gynekologisk hälsokontroll. Provtagning för könssjukdomar.

ia

Inger Aurell, specialist gynekologi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Läkare som du besöker vid gynekologiska besvär, fertilitets problem osv.

Agneta Mo¦êller_mindre

Agneta Möller, specialist gynekologi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Läkare som du besöker vid gynekologiska besvär, fertilitets problem osv.

HUD/DERMATOLOGI

På vår hudmottagning tar vi emot patienter med alla typer av hudbesvär. Våra specialister bedömer allt som har med huden att göra och gör utredningar, allergitester, provtagningar och ordinerar behandling för dina besvär. Psoriasis, allergier, kliande utslag, eksem, födelsemärken, hudtumörer, vårtor, herpes, akne, olika svampsjukdomar och hudcancer är några av de vanligaste hudåkommorna som utreds och behandlas på vår mottagning.

Vi utreder med olika provtagningar som blodprover, hudbiopsi, kontaktallergitest och pricktest. Vid tumörer tillämpas olika medicinska och kirurgiska tekniker inklusive skalpell och frysbehandling. Vi utför även ljusbehandlingar i UVB-box och andra specialbehandlingar.

Hos alla människor utvecklas godartade tumörer i huden – det tillhör den normala utvecklingen i huden. Hos vissa av oss utvecklas dessvärre även elakartade tumörer, hudcancer. Kontrollera dina födelsemärken med jämna mellanrum och boka tid för undersökning om du ser något som du är osäker på.

te

Tomas Eriksson, hudspecialist och företagshälsovård

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Läkare som hjälper dig med hudsjukdom som eksem, psoriasis, acne, vårtor, kontroll av födelsemärken samt klåda osv.

Eva Ra¦ènby_mindre

Eva Rånby, hudspecialist

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Läkare som hjälper dig med hudsjukdom som eksem, psoriasis, acne, vårtor, kontroll av födelsemärken samt klåda osv.

IDROTTSMEDICIN

Hermelinen Idrottsmedicin har lång erfarenhet av idrottsmedicin och vårt unika samarbete mellan hälso-/vårdcentraler, specialistläkare/ortopeder, sjukgymnaster samt tränings- och kostspecialister gör att vi kan skräddarsy en produkt som helt anpassar sig till den enskilde idrottarens behov. Vi riktar oss både till dig som idrottar på elitnivå och dig som gör det mer för ditt eget välbefinnande. Vårt mål att ge varje individ möjlighet att utöva sin idrott på den egna högsta nivån. Idrottsmedicin syftar till att behandla de skador och sjukdomar som hindrar dig från det. Den idrottsmedicinska verksamheten bygger på grundstenarna; rätt fysisk träning, förebyggande åtgärder, rätt rehabilitering i rätt tid, kunskap och utveckling.

Idrottare och motionärer på alla nivåer ställer stora krav på att kroppen ska tåla den belastning och påfrestning som träning utgör. Ökar vi träningsmängden över en period eller utsätter oss för nya utmaningar riskerar vi alltid att kroppen kommer att reagera med smärta eller skada. Rörelse och aktivitet är bra för alla människor, och riskerna med idrott och motion är mycket små i relation till de många positiva hälsoeffekter ett rörligt liv ger.

När en aktiv människa drabbas av skada eller sjukdom påverkar detta ofta personens hela vardag och möjlighet att träna och motionera. Idrottsmedicin handlar om att förstå att människor vill vara aktiva, ibland flera gånger per dag, och att det är bra för hälsan.

Idrottsmedicin är dessutom ett område där det är viktigt med tidiga insatser. Rätt behandling i rätt tid kan vara avgörande för en idrottare vid skada.

Idrottsmedicinska enheten inom Hermelinen arbetar med just dessa frågor. Här arbetar specialister inom olika områden för idrotten. Genom att samordna och använda all kompetens som finns i vårt företag erbjuder vi en unik tjänst för idrottslag och enskilda idrottare. Hermelinens idrottsmedicinska enhet har som mål att vara en viktig faktor i idrottsrörelsen för idrottare utanför storstadsområdet.

idrottsmedicin_mindre

Tomas Isaksson, specialist ortopedi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Ortopedi omfattar diagnos och behandling av skador på rörelseapparaten.


Lars Lundgren, leg fysioterapeut, ansv. idrottsmedicin

Genom rätt undersökning skall patientendirekt kunna få rätt åtgärd som leder till förbättringav funktion och därigenom minskade besvär.

KARDIOLOGI/HJÄRTAN

Vi utreder och behandlar ett stort antal tillstånd inom området hjärt-/kärlsjukdomar. De vanligaste är olika former av kranskärlssjukdomar, t ex kärlkramp eller hjärtinfarkt, men även rubbningar av hjärtats rytm, klaffsjukdom, hjärtsvikt och olika former av hjärtmuskelproblem.

Vi sköter även eftervård och kontroller efter diverse hjärtingrepp såsom bypassoperationer, ballongvidgningar och klaffoperationer.

Vi utför själva de flesta undersökningarna t ex arbets-EKG, ultraljus av hjärtat, långtidsregistrering av EKG samt långtidsregistrering av blodtryck.

Vi har ett gott samarbete med länets alla sjukhus för vissa högspecialiserade undersökningar och behandlingar som kräver sjukhusvård.

jorgen_nilsson_mindre

Jörgen Nilsson, specialist internmedicin/kardiologi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Här får du hjälp med dina hjärt och kärlproblem. Här utförs ultraljud hjärta, arbetsEKG, 24 timmars blodtryck och 24 tmmars EKG samt hjärtscreening på idrottare.

KIRURGI

Roger Fogelkvist Specialist allmänkirurgi

Roger Fogelkvist, specialist allmänkirurgi

Mag-/tarmspecialist. Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Läkare som hjälper dig med besvär från mag-/tarmkanalen.

Anders_Nilsson

Anders Nilsson, specialist allmänkirurgi

Privat. Anders opererar bla. överviktskirurgi, ljumskbråck m.m, samt utför även coloskopier och gastroskopier.

KÄRLKIRURGI - ÅDERBRÅCK etc

Konsultation
I samband med ditt första besök hos vår kärldoktor görs ett ultraljud av dina åderbråck. Resultatet av ultraljudet ger oss en uppfattning om hur vi bäst kan hjälpa dig med ett behandlingsalternativ. En konsultation kostar 700 kronor.

Prisuppgift för operation får du i samband med konsultationen.

Operation
Innan operation tvättar vi huden med spritlösning och täcker kroppen, förutom benet, med sterila dukar. Huden bedövas på en punkt där man sedan gör ett några mm stort hudsnitt och sticker i kärlet. En tunn arbetshylsa används, där man för upp en så kallad RF (radio frekvens)-kateter i kärlet. Ytterligare lokalbedövning läggs kring hela kärlet. Härefter värmer man kärlet med RF-katetern så att det drar ihop sig och flödet i kärlet upphör. Det bildas då en blodpropp i det behandlade kärlet. Med tiden kommer kärlet och blodproppen att försvinna. I vissa fall gör man sedan små separata hål i huden för att avlägsna spridda åderbråck. Det kan variera hur lång tid ett ingrepp tar, men vanligtsvis 60 minuter.

mattias-andersson_mindre

Mattias Andersson, specialist kärlkirurgi

Privat läkare som hjälper dig som lider av åderbråck. Vi utför både medicinsk och kirurgisk behandling.


LUNGMEDICIN

En specialist inom lungmedicin är inriktad på att diagnostisera, förebygga och behandla sjukdomar i luftrör och lungor. Det sträcker sig inom ett stort område från infektioner, astma, KOL, godartade och elakartade tumörer och yrkessjukdomar i luftrör och lungor, samt sjukdomar som sarkoidos och lungfibros.


Sven-Olov Björkén, specialist internmedicin/lungsjukdomar

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller . Hjälper dig med de flesta intern – och lungmedicinska frågeställningar.

ml

Michael Lundgren, specialist internmedicin/lungsjukdomar

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller . Michael är intresserad av all internmedicin samt specialist på lungor och dess sjukdomar som t.ex. astma och KOL.

MAG/TARM/INVÄRTESMEDICIN

Invärtesmedicin, eller internmedicin som det också kallas, är en specialitet som ägnas åt diagnosticering och behandling av sjukdomar i kroppens inre organ.I invärtesmedicin ingår t.ex. hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, diabetes, endokrinologi, hematologi (blodsjukdomar), medicinsk gastroenterologi, medicinska njursjukdomar och reumatologi. Det innefattar tillstånd som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt, blodfettsrubbningar, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

a_h

Anders Henrikssson, specialist internmedicin/Företagsläkare

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Här får du hjälp med dina hjärt- och kärlproblem, lungsjukdomar och migränbesvär. Anders utför även ultraljud på hjärta, arbets-EKG, 24-timmars blodtryck, 24-timmars EKG samt hjärtscreening på idrottare.

Sven_apsis

Sven Söderberg, specialist internmedicin och geriatrik

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Här kan du få hjälp med internmedicinska sjukdomstillstånd och Sven är även geriatriker, vilket innebär att han är specialist på den äldres specifika sjukdomar.

Oddvar Kvalsvik_min

Oddvar Kvalsvik, Narkosläkare.

Narkosläkare som du träffar före under och efter operation, ser till att du inte har smärta och sover gott under operationen.

 

ORTOPEDI

Ortopedi är den specialitet som behandlar frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade sjukdomar. Med rörelseorganen menas skelettet, alla leder, muskler och senor och annan bindväv samt de perifera nerverna.Våra ortopeder har lång erfarenhet av de flesta skador och smärttillstånd. Undersökning och behandling syftar till att främja patientens livskvalitet, minska sjukdomsrelaterade obehag och smärtor och förbättra patientens funktionsförmåga.

Alla våra ortopeder har ett nära och väl fungerande samarbete med våra sjukgymnaster. Du kan också utföra dina träningsprogram på vår träningsanläggning.

Konsultation inom ortopedi
Många ortopedipatienter kommer genom remiss från den offentliga vården eller från ett försäkringsbolag. Hos oss på Hermelinen är du även välkommen att söka hjälp som privatpatient. Kontrollera om du har en sjukförsäkring som täcker vårdkostnader, vi har avtal med samtliga försäkringsbolagen i Sverige. Väljer du att söka till oss som privatpatient kan du kontakta kliniken direkt utan krav på remiss. Som privatpatient bekostar du själv samtliga patientavgifter.

Konsultation
Pris för konsultation och diagnos rörande mindre omfattande ingrepp (20 min hos specialist inom ortopedi) kostar 800 kr.

mats-angerud_mindre

Mats Angerud, specialist ortopedi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Ortopedi omfattar diagnosticering av sjukdomar i rörelseapparaten.

tomas-isaksson-specialist-ortopedi

Tomas Isaksson, specialist ortopedi

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller. Ortopedi omfattar diagnos och behandling av skador på rörelseapparaten.

PLASTIKKIRURGI

Hermelinen specialistvård tar emot patienter för plastikkirurgi inom alla områden. Du kan känna dig trygg med våra specialister i plastikkirurgi som har lång erfarenhet av både offentlig och privat verksamhet från bl.a. Sverige, Norge och Spanien. Boka tid för en konsultation inför plastikkirurgi där du får träffa någon av våra plastikkirurger för att framföra dina önskemål och få svar på alla dina frågor. Kostnad 700 kr/besök.

Vi utför följande behandlingar:

  • näsplastik
  • ansiktslyftning
  • ögonlocksplastik
  • förminskning av dubbelhaka
  • hakimplantat, hakförstoring
  • bröstoperationer, implantat, lyft, förminskning och rekonstruktion
  • fettsugning
  • bukplastik
  • borttagning av åderbråck, varicer
  • injektionsbehandlingar, botox och fillers

olafur_jakobsson

Olafur Jakobsson, specialist plastikkirurgi

Privat. Olafur har mångårig kunskap inom plastikkirurgi och gör allt inom estetisk kirurgi.


PSYKOTERAPI

Psykoterapi innebär psykologisk behandling av psykiska, relationella och existentiella problem via samtal. Psykoterapin innebär ett samarbete mellan psykoterapeut och patient i en trygg, sekretesskyddad relation.

Psykoterapin sätter fokus på att söka förståelse för varje unik individ och dennes upplevda svårigheter.
Psykoterapi är bra för personer som lider av olika psykiska problem, såsom depression, ångest/panikångest, stress/utmattningstillstånd, ätstörningsproblem, svårigheter efter sexuella övergrepp eller andra traumatiska upplevelser, livskriser, sorg/förluster, bearbetning efter sjukdomsbesked, barnlöshetsproblematik m.m.
Psykoterapi är också bra för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller förändra sin bild av sig själv.
Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre, och en önskan om förändring.

Maria Lundström

Maria Lundström - Sundin, specialist psykoterapi

Privat. Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer som individualterapi, gruppterapi, kognitiv terapi genom samtal och olika övningar.

bt

Britt Thelenius-Wanler, specialist psykoterapi

Privat. Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer som individualterapi, gruppterapi, kognitiv terapi genom samtal och olika övningar.


REUMATOLOGI


ÖRON/NÄSA/HALS

Inom specialiteten öron-näsa-hals (ÖNH) utreds och behandlas långvariga besvär som kommer från öron-, näs- och halsområdet. På vår mottagning kan du få hjälp med tinnitus, yrsel, allergi, snarkningar, knutor på stämbanden och kroniska problem med infektioner i hals och bihålor. Sjukdomar i öron-, näs- och halsregionen behandlas medicinskt och kirurgiskt. Vi kan också utföra operationer för att korrigera såväl funktionella som estetiska defekter, till exempel knölar på halsen, hudförändringar i ansiktet och problem med struphuvudet.

AN2

Anders Niklasson, specialist ÖNH

Landstingstaxa och högkostnadsskydd gäller . Anders Niklasson utför även estetiska injektioner och behandlingar t ex trådlyft privat.

 

 

 

Bläddra i vår företagsfolder