MR                 MR2

Magnetkameraundersökning, MRT

Hermelinen Specialistvård har sedan hösten 2014 anlitat en mobil enhet för att kunna erbjuda magnetkameraundersökningar från Bothnia Scan AB. Denna står uppställd på parkeringen mot Varvsleden varannan vecka och betjänar privat- samt försäkringspatienter.