kardiologi

Vi utreder och behandlar ett stort antal tillstånd inom området hjärt/kärlsjukdomar. De vanligaste är olika former av kranskärlssjukdomar t ex kärlkramp eller hjärtinfarkt men även rubbningar av hjärtats rytm, klaffsjukdom, hjärtsvikt och olika former av hjärtmuskelproblem.

Vi sköter även eftervård och kontroller efter diverse hjärtingrepp såsom bypassoperationer, ballongvidgningar och klaffoperationer.

Vi utför själva de flesta undersökningarna t ex arbets-EKG, ultraljus av hjärtat, långtidsregistrering av EKG samt långtidsregistrering av blodtryck.

Vi har ett gott samarbete med länets alla sjukhus för vissa högspecialiserade undersökningar och behandlingar som kräver sjukhusvård.

 

hjartgrupp

 

NYHET! Hjärtsäker träning

Hösten 2016 startar vi  upp en speciell hjärtgrupp. Utbildad sjuksköterska finns på plats i gymmet tillsammans med erfarna instruktörer. Frågor besvaras av ingrid.persson@hermelinen.se

Det bästa du kan göra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom är att röra på dig. Fysisk aktivitet är också viktigt vid behandling och rehabilitering av hjärtproblem. Olika sjukdomsbilder kan däremot kräva olika råd och begränsningar så nu startar Hermelinens hjärtgrupp för dig som har eller har haft hjärtbesvär.