Till bildspel 008

Invärtesmedicin, eller internmedicin som det också kallas, är en specialitet som ägnas åt diagnosticering och behandling av sjukdomar i kroppens inre organ.I invärtesmedicin ingår t.ex. hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, diabetes, endokrinologi, hematologi (blodsjukdomar), medicinsk gastroenterologi, medicinska njursjukdomar och reumatologi. Det innefattar tillstånd som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt, blodfettsrubbningar, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.