gynspecvard_1548        Inger_Aurell2

Hos våra specialister i gynekologi kan du söka hjälp för allmänna gynekologiska besvär och sjukdomar såsom blödningsrubbningar, misstanke om infektioner, hormonella störningar, smärtor, klimakteriebesvär och inkontinens.

Det här gör vi:

Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet, distansstimulering inför IVF. Utredning av upprepade missfall.

Abortrådgivning

Preventivmedelsrådgivning

Cancerkontroller, utredning av onormala cellprover, vaccin mot livmoderhalscancer

Blödningar och smärtor i tidig graviditet

Ultraljud (ej NUPP och KUB).

Distansstimulering inför IVF Problem i tidig graviditet

NIPTtest, fosterdiagnostik

Abortrådgivning Medicinsk abort

Provtagning för könssjukdomar

Välkommen att kontakta oss!

Agneta Mo¦êller_mindre

Agneta Möller
Specialist gynekologi

ia

Inger Aurell
Specialist gynekologi