Få tag på anhöriga som opererats

 Direkt telefonkontakt

Om du vill få information om din anhöriga och denne har givit sitt tillstånd att Hermelinen får lämna upplysningar, så kan du få prata med ansvarig sjuksköterska på uppvaket. Vi svarar alla tider på dygnet, men minst belastning är det på eftermiddagarna.

När är operationen klar?

Operationstiden är preliminär och vi strävar efter ett jämt flöde från ankomst till operationsavdelningens förberedelserum, vidare till operationssalen och därefter till uppvakningsavdelningen. Beroende på operationens längd och behov av läkemedel och omvårdnad, så kommer patienten att kunna gå hem när smärtlindring och cirkulation är okej.

Från att patienten kommer till operation och sedan kan gå hem kan tiden variera mellan 3-8 timmar. Vid vissa operationer kan det bli aktuellt att stanna över en till två nätter, men det får du information om i samband med ditt läkarbesök eller konsultation.

 När är det lämpligt att besöka?

Då vi inte har så många övernattande patienter och de flesta går hem kort efter operation, har vi nte heller några uttalade besökstider. Patienten kontaktar anhöriga för hemfärd. I de fall där särskilda behov finns av sällskap/bistånd av anhörig vid besöket går det att ordna.

Vid övernattning på Hermelinen uppvak, ”Uppis2”, kan patienten ta emot besök efter överenkommelse.

Blommor

Blommor till patienter är uppskattande, men ge dem när patienten kommit hem så ni kan njuta av dem längre.

Handhygien

För att minska spridning av oönskade bakterier uppmanas besökare att använda det desinfektionsmedel som finns placerade utanför ”uppis2” och inne på patientsalen. Använd desinfektionsmedlet före och efter besöket.

Besök inte ”uppis2” om du har en pågående infektion av bakterier eller virus.