BEHANDLING MED BOTOX / AZZALURE

Botox har varit känt inom kosmetisk behandling sedan början av 1990 talet. Man har i dag mer än 20 års erfarenhet med Botox till kosmetiska behandlingar. Botox är den mest utbredda legala kosmetiska behandling i världen.  I USA under 2012 har det gjorts mer än 6 miljoner Botox behandlingar. Botox kan också användas medicinskt till att förhindra överdriven svettning.

färre rynkor

Botox gör så att musklerna slappnar av, rynkorna minskas eller jämnas ut helt. Du uppnår en effektfull rynkreduktion och detta ger samtidigt rynkorna en paus.

Botoxbehandlingar är för reduktion av de rynkor som orsakats pga. sammandragningar av musklerna. Typiska behandlingsområden är pannrynkor, rynkor mellan ögonbrynen, skrattrynkor vid ögonen och rynkor på och omkring läpparna

Injektioner med Botox tar endast några få minuter. Resultatet ses gradvis i loppet av 2-8 dagar. Effekten av en Botox behandling är tillsvidare och håller i genomsnitt 4 månader. Vi ser gärna att du kommer på ett återbesök efter 2 veckor för att vi tillsammans ska kunna utvärdera resultatet.

BIVERKNINGAR

I de små doser som vi använder till kosmetisk behandling, ser man i stort sett ingen biverkning.

En liten tillfällig blödning eller svullnad kan uppträda i det behandlade området. Små blåmärken kan då uppträda, men dessa kan normalt täckas över med smink och försvinner efter ett par dagar.

När Azzalure/botox injiceras i den del av pannan där glabellan (”argrynkan”) är finns en risk att detta påverkar muskeln som håller upp ögonlocket, vilket kan orsaka att det faller ner. Detta händer i mindre än 1% av alla behandlingar. Det försvinner under en 2-10 veckors period. Din certifierade läkare/behandlare kan ge dig en behandling med ögondroppar om detta skulle hända.

 

EFTER DIN BEHANDLING

– Du kan sminka dig direkt efter behandlingen.

– Du kan fortsätta din dag precis som planerat utan några ytterligare försiktighetsåtgärder relaterade till din behandling.

– En del kan få tillfällig huvudvärk efter behandlingen.

– Det går normalt sett bra att köra bil direkt efter behandlingen, men i väldigt sällsynta fall har dubbel syn upplevts. Om du upplever att din syn är påverkad, kör inte bil eller annat fordon tills symtomen har försvunnit

– Kontakta din certifierade läkare/behandlare vid kraftigare reaktioner eller om reaktionen pågår längre än en vecka

– För mer information och förklaringar om biverkningar, vänd dig till din certifierade läkare/behandlare.