Med våra baspaket som grund skräddarsyr vi det som passar ert företag. Paketen går att förlänga eller utöka/komplettera med tester,
PT, gruppträning och riktade föreläsningar utifrån företagets och medarbetarnas behov och målsättning.

IMG_9859

Företaget Kom igång
8 veckor innehållande:
Inledande föreläsning om Aktiva val.
Kroppskompositionsmätning före/efter kursen. Gemensam träning 1g/vecka. Hemträningsprogram.  Personlig feedback på  träningsdagbok.

 

komigang2

Företaget Lättare
8 veckor innehållande:
Inledande föreläsning om Kostens och matvanornas betydelse för välbefinnandet.
Kroppskompositionsmätning före/efter kursen. Mailutskick med matschema och dagsplanering. Personlig feedback på  matdagbok.

 

strong

Företaget Starkare
8 veckor innehållande:
Inledande föreläsning om Målinriktad träning.
Kroppskompositionsmätning före/efter kursen. Gemensam träning 1g/vecka. Personligt träningsprogram  med uppföljning.