Grundutbildning inom arbetsmiljöområdet BAM

15–16 november i Luleå
Vår grundutbildning i arbetsmiljöarbete BAM hjälper dig som arbetsgivare att reda ut begreppen kring de lagstadgade kraven för arbetsmiljö, som ska följas på alla arbetsplatser.

Läs mer >