IMG_9757

Vi äger.

Nu är vi Hermelinen. Vi har tagit över Sensia i Luleå och äger numera oss själva. Du möts av samma ansikten som tidigare, med samma höga kompetens. Hermelinen, helt enkelt.

Hälsningar
Inger, Tomas, Peter, Lasse, Per-Erik och Anders

        Träning                   Fysioterapi            Specialistvård             Operation

traning5    fysioterapi5    stetoskop5    operation5